JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Záleží z jaké perspektivy se na to díváš…

David byl jeden z největších hrdinů Bible. Jaký je charakter lidí, kteří vítězí, překonávají překážky a běží bez polevení do cíle...

David byl jeden z největších hrdinů Bible. (1.Samuelově 17)

David:

Věrný práci, kterou dělal.
Nejdříve první práci dokončil.
Opustil své stádo.
Měl proroctví, v kterém stál.
Chránil Boha. Měl vztah s Bohem. Věděl o velikosti Boží.
David nezávisel na sobě, ale na Bohu.
Věděl o své hodnotě.
Nemluvil o sobě špatně.
Překonával nepříznivé okolnosti.
Věrný. Stále zastával svůj charakter.
Věrný tomu, co dostal. Věrný v mále, dostal více.
Odmítl Saulovu výzbroj. (David je David, není Saul.) Drží se Boží cesty, ne cesty lidí.
Bůh je na jeho straně, ví o tom navzdory tomu, že je napadán, zraňován a ostatní na něj útočí.
David důvěřuje Bohu.
David věří. Dar víry namísto rozdvojené mysli.
David vítězí!

Orli jsou jiní než slepice.
Mají vyšší cíl.
Bojují, nevzdávají se, vítězí.
Vědí, že existuje vyšší svět, svět tam nahoře,
o kterém ostatní nemusí vědět.
Jsou pevní, stálí a nekompromisní.
Nevadí jim bojovat, berou boj jako příležitost dojít dál.
Orli jsou sestaveni do těžších úkolů, v kterých stojí. Zůstávají, i když jsou kolem bouře, vznesou se nad ně.
Jsou to páni nebes, je jim to dáno od Boha.
Nejsou pochopitelní těmi, kdo neznají nádhery výšin.
Jsou nepochopitelní, slepice o nich stále štěbetají.
Orli se neptají, ale jednají.
Nepochybují o svém určení, nepochybují o sobě, jednají, jak mají od Boha.
Je tu volba člověka, kým bude.
Bude vidět svět z vyšší perspektivy, nebo zůstane dole?

Zahrada zamčená jsi, má drahá nevěsto, studnice zamčená, pramen zapečetěný.

Bible, Píseň Písní, 4. kapitola, 12. verš

Boží moc.
Nebo-li Duch svatý.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout