JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Odhodlanost jít za Ježíšem a vděčnost za Jeho dílo

Odhodlanost
„Kam půjdeš Ty, půjdu já.“
Úplné odevzdání Božího služebníka je správně a také je to cesta jak jednat v situacích našeho života.
Vyznávat Bohu těmito slovy své rozhodnutí nás nasměruje každého dne.
„Budu mluvit a modlit se jenom to, co říkáš Ty.“
Takové rozhodnutí přináší Boží jednání do našich aktivit.

Vděčnost
Uvědomování si Božího dobrého díla je v konečné fázi chválou. Je dobré každého dne mluvit s Bohem o Jeho dobrých dílech.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout