JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Když toto Ježíš pověděl, pozdvihl své oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta...
Osoba kněze nese velký úkol, odpovědnost a váženost. Chrám, kněz i Boží lid zrcadlí...
Žalm 150 Podle Genesis 1:6 Bůh stvořil kosmický baldachýn – prostor uprostřed vod. Slovo...
Andělé jsou mnoha lidmi považováni za zastánce dobra, ochránce, atp.(Nutno podotknout, že existují i...
Slovo osud nese často prázdné zklamání a nutnost tichého smíření se se životem. Jako...
Oddanost je základním předpokladem pro pověření. Jan 21:15-17 Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona...
Boží výsadou je dát ti, co potřebuješ. Boží mocí je nechat působit svůj vliv...
Řekneš-li: „My jsme to nevěděli,“ což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí? Ten, který...
Mnoho lidí, mnoho informací, velký svět. Jsme součástí toku dnešní doby.Náš mozek přenáší nezměrné...

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout