JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Kdo uvěřil tomu, co jsme slýchali, a komu se zjevila Jahvova paže?Jako výhonek před...
Moudrost byla mnohdy na zemi nacházena jako výjimečná vlastnost. Mnohdy bývala mezi lidmi nedoceněná...
To, co odráží náš zjev, je psychika. To, co je uvnitř člověka, je zjevné...
V každodenním životě zažíváme rozdílné vjemy, některé z nich jsou šedé a některé nadpřirozeně...
Žalmy 69:8 To kvůli tobě snáším potupu, tvář mi pokrývá hanba, pro své bratry...
Ve světě zla se často děje, že lidé nosí jizvy zla. Buď jizvy, které...
Jednejte ve všem bez reptání a bez námitek,(Všechno dělejte bez reptání a pochybování,) Filipským...
Efezským 6:10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci....
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout