JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

Vše obklopující tmou vytrvale,bez přestání,proniká světlo. Abys mě zachránilz mých bouří,kdy mě oceán topía...
Bouře vyjadřující Boží hněv. Bouře jako součást Boží síly. Izajáš 28:2 Hle, Panovníkův silný...
Víra dává schopnost skákat přes propasti.Víra pomáhá „překročit vlastní stín“.Víra pozvedá.První člověk, který dává...
Je jedno místo v Bibli, které mi dlouho nedávalo smysl. Až jsem pochopila jednu...

Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání