Home

 

 

 

  Více BOŽÍ SLOVO  


 

Osobní evangelizaci se meze nekladou, Duch svatý úzce spolupracuje s námi…

       


V současné době probíhají osobní evangelizace (kdo by potřeboval evangelizační materiály, brožury, Bible, pohledy, letáky a další zaměřené na mladistvé, děti, starší generaci, ženy, rozvod, New Age, Jehovisti, drogy, obyčejné evangelium a další, stačí napsat na jesusforyou@jesusforyou.net a zašleme je poštou)  a příprava na celoplošnou evangelizační akci na pomoc bezdomovcům a nuzným v Praze, která proběhne v lednu 2019

 


Upřímné poděkování všem evangelistům za jejich nasazení při evangelizacích, byli jste skvělí, děkuji moc za všechno, co jsme společně mohli vykonat.

        


Upřímné poděkování církvím za darované evangelizační materiály

Velmi si vážíme pomoci církví, které své nevyužité evangelizační materiály poskytují evangelistům, kteří se vydávají do ulic šířit DOBROU ZPRÁVU.

Máme velkou radost a jsme vděční. Děkujeme.

Tak tahle zásilka mě dojala až k slzám, tolik skvělých letáků, brožur a
knih. Bylo toho tolik, že jsem tomu ani nemohla uvěřit, moje srdce tepe pro další evangelizace,… v první řadě pro tebe Pane, který nám toto vše posíláš. 


Rok 2018 byl plný evangelizací, prochozených kilometrů s Pánem po ulicích České republiky, Slovenska a Polska. Musíme říct, že vše, co se událo je k našemu úžasu nad Ním, On otevřel vrata na tisíce zámků zamčená, zpřístupnil cestu tam, kde bychom nikdy neprorazili, dal nám sílu a odvahu vším projít, slabosti přemáhal svou sílou, sám dotáhl tento boj za naše území, On sám věděl za co bojuje, a my jednou uvidíme o co tu vlastně všechno šlo. To velké dílo Pána Pánů prošlo kolem nás a my jsme toho MOHLI BÝT SOUČÁSTÍ. Jak nevýslovná radost. Dík, chvála, úcta a obdiv ať je vzdáván Králi Ježíši Kristu.

Haleluja. Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina! 
Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky.
Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina. 
Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? 
Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. 
Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka 
a pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu. 
Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja.

      

 


Upřímné poděkování za spolupráci církví v roce 2017 na evangelizacích v ČR a na Slovensku

Hluboce si vážíme projevené důvěry a společného vykročení do ulic v domovským městech církví, které tak pro své město zpřístupnili Dobrou zprávu. Věříme, že jsme si byli navzájem pomocí, abychom silní ve víře pracovali pro Boží království, což hluboce potvrdila Pánova přítomnost, vzájemná náklonnost a láska bratrů a sester. Tyto dny navždy zůstanou zapsány ve všech srdcích zúčastněných.

BJB Liptovský Hrádok 

BJB Ružomberok

Společenství křesťanů Kunvald

Lavina Hradec Králové

Kralické společenství křesťanů

Slovo života Pardubice

Církev bratrská Vysoké Mýto 

Bratrská jednota baptistů Vysoké Mýto 

Mozaika Dobruška

Bratrská jednota baptistů Praha 6

Spolek křesťanské pomoci, Bučovice (Brno)

Společenství na Cestě, Apoštolská církev, sbor Olomouc 2

Baptisté Olomouc

Církev bratrská Olomouc

Mana Apoštolská církev Strakonice 

Křesťanské společenství Jeseník

Nová naděje Jeseník

Apoštolská církev Zábřeh na Moravě

Apoštolská církev Trutnov

Svědectví z těchto akcí je dostupné ve pdf formátu zde.

 


Příprava na evangelizace, náročná cesta za námi!
Evangelizační materiály jsou tu!

 

 

 

 


 

Hospodine jak dlouhá cesta nás s Tebou čeká…